อาคารสูง หอ หอคอย ภาษาญี่ปุ่น

楼 แปลว่า
(楼 อ่านว่า ろう[rō])

ภาพลวงตาเงาที่เกิดจากการสะท้อนหรือหักเหของแสง ภาษาญี่ปุ่น 蜃気
อาคารสูง หอ หอคอย ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 楼 ภาษาญี่ปุ่น

♪ ふりかえれば きのう うすれてく蜃気

ใส่ความเห็น