ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ภาษาญี่ปุ่น

レントゲン写真 แปลว่า
(レントゲン写真 อ่านว่า れんとげんしゃしん[ren togen sha shin])

ฟิล์มเอ็กซ์เรย์ ภาษาญี่ปุ่น レントゲン写真

ตัวอย่างประโยค レントゲン写真 ภาษาญี่ปุ่น

全身の骨のレントゲン写真

ใส่ความเห็น