วันแล้ววันเล่า ภาษาญี่ปุ่น

連日 แปลว่า
(連日 อ่านว่า れんじつ[renjitsu])

วันแล้ววันเล่า ภาษาญี่ปุ่น 連日

ตัวอย่างประโยค 連日 ภาษาญี่ปุ่น

そして連日の 深酒を止めて欲しい

ใส่ความเห็น