ประเทศสัมพันธมิตร ภาษาญี่ปุ่น

連合国 แปลว่า
(連合国 อ่านว่า れんごうこく[ren go uko ku])

ประเทศสัมพันธมิตร ภาษาญี่ปุ่น 連合国

ตัวอย่างประโยค 連合国 ภาษาญี่ปุ่น

「私は連合国を信用する」と 仰っしゃいました

ใส่ความเห็น