ปีกซ้าย ซ้าย ภาษาญี่ปุ่น

レフト แปลว่า
(レフト อ่านว่า れふと[re futo])

ปีกซ้าย ซ้าย ภาษาญี่ปุ่น レフト

ตัวอย่างประโยค レフト ภาษาญี่ปุ่น

レフトタックルだ ジャマル・ジョンソンは

ใส่ความเห็น