ตัวรับ ฝ่ายรับ เครื่องรับ ภาษาญี่ปุ่น

レシーバー แปลว่า
(レシーバー อ่านว่า れしーばー[Reshi ̄ba ̄])

ตัวรับ ฝ่ายรับ เครื่องรับ ภาษาญี่ปุ่น レシーバー

ตัวอย่างประโยค レシーバー ภาษาญี่ปุ่น

アメフトの ワイド・レシーバーから―

ใส่ความเห็น