รุ่งอรุณ เวลาใกล้รุ่ง ภาษาญี่ปุ่น

黎明 แปลว่า
(黎明 อ่านว่า れいめい[rei mei])

รุ่งอรุณ เวลาใกล้รุ่ง ภาษาญี่ปุ่น 黎明

ตัวอย่างประโยค 黎明 ภาษาญี่ปุ่น

合衆国の産業革命の黎明期です

ใส่ความเห็น