(สายตา)มอง ภาษาญี่ปุ่น

冷徹 แปลว่า
(冷徹 อ่านว่า れいてつ[Rei Tetsu])

(สายตา)มอง ภาษาญี่ปุ่น 冷徹

ตัวอย่างประโยค 冷徹 ภาษาญี่ปุ่น

(グランドフィッシャー) どんな冷徹な死神にも→

ใส่ความเห็น