ความใจดำ ความเฉยเมย ความไม่สนใจ ภาษาญี่ปุ่น

冷淡 แปลว่า
(冷淡 อ่านว่า れいたん[rei tan])

ความใจดำ ความเฉยเมย ความไม่สนใจ ภาษาญี่ปุ่น 冷淡

ตัวอย่างประโยค 冷淡 ภาษาญี่ปุ่น

彼が正しい お前は冷淡

ใส่ความเห็น