มารยาททางสังคม กริยามารยาท ภาษาญี่ปุ่น

礼節 แปลว่า
(礼節 อ่านว่า れいせつ[reisetsu])

มารยาททางสังคม กริยามารยาท ภาษาญี่ปุ่น 礼節

ตัวอย่างประโยค 礼節 ภาษาญี่ปุ่น

礼節を尽くせば そうなるわ

ใส่ความเห็น