การยิ้มอย่างเย็นชา การยิ้มเยาะ ภาษาญี่ปุ่น

冷笑 แปลว่า
(冷笑 อ่านว่า れいしょう[reishou])

การยิ้มอย่างเย็นชา การยิ้มเยาะ ภาษาญี่ปุ่น 冷笑

ตัวอย่างประโยค 冷笑 ภาษาญี่ปุ่น

そんな連中のために 戦死して冷笑される

ใส่ความเห็น