เลย์เอาต์ การจัดหน้ากระดาษ ภาษาญี่ปุ่น

レイアウト แปลว่า
(レイアウト อ่านว่า れいあうと[Rei au to])

เลย์เอาต์ การจัดหน้ากระดาษ ภาษาญี่ปุ่น レイアウト

ตัวอย่างประโยค レイアウト ภาษาญี่ปุ่น

絵や画面のレイアウトとか―

ใส่ความเห็น