คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่ ภาษาญี่ปุ่น

流浪者 แปลว่า
(流浪者 อ่านว่า るろうしゃ[ru rō sha])

คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่ ภาษาญี่ปุ่น 流浪者

ตัวอย่างประโยค 流浪者 ภาษาญี่ปุ่น

お前は最後の流浪者だな

ใส่ความเห็น