พเนจร เร่ร่อน ภาษาญี่ปุ่น

流浪 แปลว่า
(流浪 อ่านว่า るろう[ru rō])

พเนจร เร่ร่อน ภาษาญี่ปุ่น 流浪
คนที่ท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่ ภาษาญี่ปุ่น 流浪

ตัวอย่างประโยค 流浪 ภาษาญี่ปุ่น

お前は最後の流浪者だな

ใส่ความเห็น