การแพร่กระจาย ภาษาญี่ปุ่น

流布 แปลว่า
(流布 อ่านว่า るふ[ru fu])

การแพร่กระจาย ภาษาญี่ปุ่น 流布

ตัวอย่างประโยค 流布 ภาษาญี่ปุ่น

悪評の流布だと

ใส่ความเห็น