เช่าซื้อ เช่า ภาษาญี่ปุ่น

リース แปลว่า
(リース อ่านว่า りーす[ri ̄ su])

เช่าซื้อ เช่า ภาษาญี่ปุ่น リース

ตัวอย่างประโยค リース ภาษาญี่ปุ่น

トランクリリースボタンはどうだ?

ใส่ความเห็น