บ้านใกล้เรือนเคียง ภาษาญี่ปุ่น

隣家 แปลว่า
(隣家 อ่านว่า りんか[rin ka])

บ้านใกล้เรือนเคียง ภาษาญี่ปุ่น 隣家

ตัวอย่างประโยค 隣家 ภาษาญี่ปุ่น

我々がいることを知らしめろ 隣家に行って武器を見せて来い

ใส่ความเห็น