นักท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น

旅客 แปลว่า
(旅客 อ่านว่า りょかく[ri ~yokaku])

นักท่องเที่ยว ภาษาญี่ปุ่น 旅客

ตัวอย่างประโยค 旅客 ภาษาญี่ปุ่น

月曜と木曜だ 車を置いて旅客で乗っても良いぞ

ใส่ความเห็น