ปีกซ้ายและขวา ปีกทั้ง 2 ข้าง ภาษาญี่ปุ่น

両翼 แปลว่า
(両翼 อ่านว่า りょうよく[ryō yoku])

ปีกซ้ายและขวา ปีกทั้ง 2 ข้าง ภาษาญี่ปุ่น 両翼

ตัวอย่างประโยค 両翼 ภาษาญี่ปุ่น

急げ 両翼を押さえろ!

ใส่ความเห็น