ดวงตาทั้งสองข้าง ภาษาญี่ปุ่น

両目 แปลว่า
(両目 อ่านว่า りょうめ[ryō-me])

ดวงตาทั้งสองข้าง ภาษาญี่ปุ่น 両目

ตัวอย่างประโยค 両目 ภาษาญี่ปุ่น

両目が戻るよう 望むよ ロイ

ใส่ความเห็น