คน 2 คน คนทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น

両人 แปลว่า
(両人 อ่านว่า りょうにん[ryō ni n])

คน 2 คน คนทั้งคู่ ภาษาญี่ปุ่น 両人

ตัวอย่างประโยค 両人 ภาษาญี่ปุ่น

こんな事は無駄だよ ご両人

ใส่ความเห็น