หอพักนักเรียน ภาษาญี่ปุ่น

寮生 แปลว่า
(寮生 อ่านว่า りょうせい[ryō sei])

หอพักนักเรียน ภาษาญี่ปุ่น 寮生

ตัวอย่างประโยค 寮生 ภาษาญี่ปุ่น

年上と寮生活だなんて

ใส่ความเห็น