ด่านเก็บค่าผ่านทาง ภาษาญี่ปุ่น

料金所 แปลว่า
(料金所 อ่านว่า りょうきんじょ[ri ~youkinjo])

ด่านเก็บค่าผ่านทาง ภาษาญี่ปุ่น 料金所

ตัวอย่างประโยค 料金所 ภาษาญี่ปุ่น

有人料金所で 事情を話してくる

ใส่ความเห็น