กลศาสตร์ของไหล ภาษาญี่ปุ่น

流体力学 แปลว่า
(流体力学 อ่านว่า りゅうたいりきがく[ri ~yuutairikigaku])

กลศาสตร์ของไหล ภาษาญี่ปุ่น 流体力学

ตัวอย่างประโยค 流体力学 ภาษาญี่ปุ่น

流体力学だ コズロフ 同期してるわけだ

ใส่ความเห็น