บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ลุ่มแม่น้ำ ภาษาญี่ปุ่น

流域 แปลว่า
(流域 อ่านว่า りゅういき[ryū iki])

บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ ลุ่มแม่น้ำ ภาษาญี่ปุ่น 流域

ตัวอย่างประโยค 流域 ภาษาญี่ปุ่น

パームデール流域方面

ใส่ความเห็น