การระมัดระวัง การระวัง ภาษาญี่ปุ่น

留意 แปลว่า
(留意 อ่านว่า りゅうい[ryū i])

การระมัดระวัง การระวัง ภาษาญี่ปุ่น 留意

ตัวอย่างประโยค 留意 ภาษาญี่ปุ่น

”本任務は通常と異なる 留意…”

ใส่ความเห็น