รีโมตคอนโทลเลอร์ ภาษาญี่ปุ่น

リモコン แปลว่า
(リモコン อ่านว่า りもこん[ri mo Kon])

รีโมตคอนโทลเลอร์ ภาษาญี่ปุ่น リモコン

ตัวอย่างประโยค リモコン ภาษาญี่ปุ่น

パパ、リモコンどこ?

ใส่ความเห็น