ไม่สมเหตุผล ไม่มีเหตุผล ภาษาญี่ปุ่น

理不尽 แปลว่า
(理不尽 อ่านว่า りふじん[ri Fuji n])

ไม่สมเหตุผล ไม่มีเหตุผล ภาษาญี่ปุ่น 理不尽

ตัวอย่างประโยค 理不尽 ภาษาญี่ปุ่น

やべぇ! なんて理不尽なんだ!

ใส่ความเห็น