การเอาใจออกห่าง ภาษาญี่ปุ่น

離反 แปลว่า
(離反 อ่านว่า りはん[ri-han])

การเอาใจออกห่าง ภาษาญี่ปุ่น 離反

ตัวอย่างประโยค 離反 ภาษาญี่ปุ่น

君の部署から出た 離反者の話だぞ

ใส่ความเห็น