การขับปัสสาวะ ภาษาญี่ปุ่น

利尿 แปลว่า
(利尿 อ่านว่า りにょう[ri ni ~you])

การขับปัสสาวะ ภาษาญี่ปุ่น 利尿
ยาขับปัสสาวะ ภาษาญี่ปุ่น 利尿

ตัวอย่างประโยค 利尿 ภาษาญี่ปุ่น

利尿剤です

ใส่ความเห็น