การตั้งอยู่บนพื้นฐาน(ความจริง) ภาษาญี่ปุ่น

立脚 แปลว่า
(立脚 อ่านว่า りっきゃく[rikkyaku])

การตั้งอยู่บนพื้นฐาน(ความจริง) ภาษาญี่ปุ่น 立脚

ตัวอย่างประโยค 立脚 ภาษาญี่ปุ่น

だがそれこそ ”M” が 立脚する所じゃないのか?

ใส่ความเห็น