ธาตุลิเธียม (Li) ภาษาญี่ปุ่น

リチウム แปลว่า
(リチウム อ่านว่า りちうむ[ri chi umu])

ธาตุลิเธียม (Li) ภาษาญี่ปุ่น リチウム

ตัวอย่างประโยค リチウム ภาษาญี่ปุ่น

リチウム 古い 古い

ใส่ความเห็น