ดอกเบี้ย ภาษาญี่ปุ่น

利息 แปลว่า
(利息 อ่านว่า りそく[ri soku])

ดอกเบี้ย ภาษาญี่ปุ่น 利息

ตัวอย่างประโยค 利息 ภาษาญี่ปุ่น

残り50,000ドル 利息10% を加算 もです

ใส่ความเห็น