การรีไซเคิล ภาษาญี่ปุ่น

リサイクル แปลว่า
(リサイクル อ่านว่า りさいくる[risai kuru])

การรีไซเคิล ภาษาญี่ปุ่น リサイクル

ตัวอย่างประโยค リサイクル ภาษาญี่ปุ่น

ええ 発電所で リサイクル・システムを担当

ใส่ความเห็น