ลัทธิเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว ภาษาญี่ปุ่น

利己主義 แปลว่า
(利己主義 อ่านว่า りこしゅぎ[Riko shi ~yugi])

ลัทธิเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ตัว ภาษาญี่ปุ่น 利己主義

ตัวอย่างประโยค 利己主義 ภาษาญี่ปุ่น

利己主義ね・・・ そうさ!

ใส่ความเห็น