วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาญี่ปุ่น

理工 แปลว่า
(理工 อ่านว่า りこう[ri kō])

อู่ซ่อม(รถ) ช่างซ่อม ภาษาญี่ปุ่น 修理工
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาญี่ปุ่น 理工

ตัวอย่างประโยค 理工 ภาษาญี่ปุ่น

そして・・・修理工

ใส่ความเห็น