การทำตาม(คำสั่ง สัญญา) ภาษาญี่ปุ่น

履行 แปลว่า
(履行 อ่านว่า りこう[ri kō])

การทำตาม(คำสั่ง สัญญา) ภาษาญี่ปุ่น 履行

ตัวอย่างประโยค 履行 ภาษาญี่ปุ่น

責務を履行することが できなくなりました

ใส่ความเห็น