วิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น

理系 แปลว่า
(理系 อ่านว่า りけい[ri kei])

วิทยาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น 理系

ตัวอย่างประโยค 理系 ภาษาญี่ปุ่น

私心理系大好き

ใส่ความเห็น