ท่อรังไข่ ภาษาญี่ปุ่น

卵管 แปลว่า
(卵管 อ่านว่า らんかん[ran kan])

ท่อรังไข่ ภาษาญี่ปุ่น 卵管

ตัวอย่างประโยค 卵管 ภาษาญี่ปุ่น

個体から出た舌のもつ卵管針が 卵を注射するようです

ใส่ความเห็น