ภาษาละติน ภาษาญี่ปุ่น

ラテン語 แปลว่า
(ラテン語 อ่านว่า らてんご[ra ten go])

ภาษาละติน ภาษาญี่ปุ่น ラテン語

ตัวอย่างประโยค ラテン語 ภาษาญี่ปุ่น

ラテン語の碑文はこうある 『神の名のもとに 扉は開かれん』と

ใส่ความเห็น