สภาพเปลือยกาย นู้ด เปลือย ภาษาญี่ปุ่น

裸体 แปลว่า
(裸体 อ่านว่า らたい[ratai])

สภาพเปลือยกาย นู้ด เปลือย ภาษาญี่ปุ่น 裸体

ตัวอย่างประโยค 裸体 ภาษาญี่ปุ่น

ハローキティや男の裸体の ポスターがあるとー

ใส่ความเห็น