วิทยุเทป ภาษาญี่ปุ่น

ラジカセ แปลว่า
(ラジカセ อ่านว่า らじかせ[raji kase])

วิทยุเทป ภาษาญี่ปุ่น ラジカセ

ตัวอย่างประโยค ラジカセ ภาษาญี่ปุ่น

俺のラジカセ! うるせえっての。

ใส่ความเห็น