ซึ่งมองโลกในแง่ดี ซึ่งมองในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่น

楽天的 แปลว่า
(楽天的 อ่านว่า らくてんてき[raku ten teki])

ซึ่งมองโลกในแง่ดี ซึ่งมองในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่น 楽天的

ตัวอย่างประโยค 楽天的 ภาษาญี่ปุ่น

それが楽天的ということです

ใส่ความเห็น