การมองโลกในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่น

楽天 แปลว่า
(楽天 อ่านว่า らくてん[raku ten])

การมองโลกในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่น 楽天
ซึ่งมองโลกในแง่ดี ซึ่งมองในแง่ดี ภาษาญี่ปุ่น 楽天

ตัวอย่างประโยค 楽天 ภาษาญี่ปุ่น

それが楽天的ということです

ใส่ความเห็น