แขกผู้มีเกียรติ ภาษาญี่ปุ่น

来賓 แปลว่า
(来賓 อ่านว่า らいひん[raihin])

แขกผู้มีเกียรติ ภาษาญี่ปุ่น 来賓

ตัวอย่างประโยค 来賓 ภาษาญี่ปุ่น

来賓、その他の方々…

ใส่ความเห็น