การมาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

来日 แปลว่า
(来日 อ่านว่า らいにち[rai ni chi])

การมาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 来日

ตัวอย่างประโยค 来日 ภาษาญี่ปุ่น

前回来日した時から どの位経つのかね?

ใส่ความเห็น