มาร่วมงาน ภาษาญี่ปุ่น

来会 แปลว่า
(来会 อ่านว่า らいかい[rai kai])

มาร่วมงาน ภาษาญี่ปุ่น 来会

ตัวอย่างประโยค 来会 ภาษาญี่ปุ่น

それ以来会ってなかった

ใส่ความเห็น