เสียงหรือคำพูดที่แสดงความอ่อนแอใจเสาะ ภาษาญี่ปุ่น

弱音 แปลว่า
(弱音 อ่านว่า よわね[yo wa ne])

เสียงหรือคำพูดที่แสดงความอ่อนแอใจเสาะ ภาษาญี่ปุ่น 弱音

ตัวอย่างประโยค 弱音 ภาษาญี่ปุ่น

そのたびに あのガキは 弱音を吐きやがる。

ใส่ความเห็น