(หุ้นที่)กำลังจะตก ความขี้กลัว ความไม่กล้า ภาษาญี่ปุ่น

弱気 แปลว่า
(弱気 อ่านว่า よわき[yowaki])

(หุ้นที่)กำลังจะตก ความขี้กลัว ความไม่กล้า ภาษาญี่ปุ่น 弱気

ตัวอย่างประโยค 弱気 ภาษาญี่ปุ่น

弱気や感情的になるな 迷ってる時間は無い

ใส่ความเห็น