อ่านเข้ามา การอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น

読み込む แปลว่า
(読み込む อ่านว่า よみこむ[yomikomu])

อ่านเข้ามา การอ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ภาษาญี่ปุ่น 読み込む

ตัวอย่างประโยค 読み込む ภาษาญี่ปุ่น

新しいレベルが始まる前に すべての画像を読み込むんだ

ใส่ความเห็น